Skontaktuj się z nami

Telefon

Polska

+48 58 762 17 80

Formularz kontaktowy

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

> Kontakt

Jak zarządzać złożonymi operacjami w produkcji krótkoseryjnej

Współczesny konsument jest coraz bardziej wymagający. Ludzie i firmy nie chcą już standardowych, dostępnych w ogólnej sprzedaży produktów. Oczekują, że produkt będzie idealnie dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i wymagań. Realizacja zamówienia powinna nastąpić szybko lub na czas, jakość musi być wysoka, a cena atrakcyjna. Chcąc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i zachować konkurencyjność rynkową, firmy muszą biegle opanować tajniki produkcji krótkoseryjnej (model produkcji HMLV). 

Jakie wyzwania wiążą się z produkcją krótkoseryjną? Produkcja o wysokim zróżnicowaniu, krótkich seriach i małych partiach oznacza złożony proces kompletacji i przygotowania do pracy. Częste przezbrojenia stanowiska roboczego do wybranych produktów i ich wariantów wymagają umiejętności szybkiego i sprawnego dostosowania konfiguracji produktu i procesu produkcyjnego. 

 

 

Poniższy artykuł wyjaśnia, jak skrócić czas przezbrojenia i osiągnąć większą elastyczność oraz wyższą niezawodność procesów:

1) Płynne dostosowanie konfiguracji produktu i procesu produkcyjnego
2) Mniejszy wysiłek operatora przy przezbrojeniu 
3) Wykorzystanie przejrzystości danych do poprawy procesów 

 

1) Płynne dostosowanie konfiguracji produktu i procesu produkcyjnego  

Inteligentne zakłady produkcyjne i procesy kompletacji wymagają odpowiednio zaprojektowanej fizycznej infrastruktury. 


Integracja skomunikowanych ze sobą narzędzi pozwala oprogramowaniu zapisać, a następnie automatycznie zaktualizować i przekazać informacje dotyczące określonych ustawień, kalibracji i konfiguracji. W rezultacie każde złącze śrubowe i każdy nit są dokręcone zgodnie ze specyfikacją. Dzięki automatycznej konfiguracji i monitorowaniu narzędzi i wymagań, operatorzy nie muszą pamiętać wartości momentu obrotowego czy parametrów wymaganych na danym etapie procesu. Integracja rozwiązań pick-by-light, obrotowych wieży kompletacyjnych i innych inteligentnych urządzeń pozwala skrócić czas, jaki operatorzy muszą poświęcić na poszukiwanie konkretnych części do montażu, tym samym eliminując główny powód opóźnień w ręcznej kompletacji zamówień.

Pozyskiwane w trakcie kompletacji dane wsadowe z inteligentnych narzędzi i czujników, w tym skanerów lub kamer, mogą służyć optymalizacji instrukcji roboczych i zmiany konfiguracji narzędzi pod kątem kolejnego etapu procesu. Na podobnej zasadzie można zainstalować mechanizmy aktywujące zmianę formatu między różnymi produktami i wariantami. Integracja inteligentnych urządzeń i zarządzanie instrukcjami roboczymi umożliwiają płynne dostosowanie procesu produkcyjnego do formatu zamówienia. Przezbrojenie stanowiska pracy przebiega bez zakłóceń, podobnie jak realizowany krok po kroku proces kompletacji.

Dostosowanie organizacji przestrzennej cyfrowego stanowiska roboczego wymaga jedynie kilku kliknięć myszką. To wystarczy, aby przejść z pojedynczego stanowiska roboczego do małej linii produkcyjnej. Zyskujesz elastyczność ułatwiającą wprowadzanie zmian i zarządzanie wytworzonymi produktami.2) Mniejszy wysiłek operatora przy przezbrojeniu

Inteligentne urządzenia w połączeniu z cyfrowymi instrukcjami pracy to sposób na uproszczenie operacji wykonywanych przez operatorów przy przezbrojeniu. To także przykład zastosowania najlepszych wzorców zgodnie z metodą pracy Poka-Yoke. W rezultacie operator potrzebuje mniej czasu na wykonanie potrzebnych operacji, przez co wzrasta jego efektywność. Ponadto zachowane są standardy jakości, a ryzyko błędów i poprawek spada.


W większości ekosystemów produkcji krótkoseryjnej czas interakcji między operatorem, a pojedynczym produktem lub jego wariantami nie jest wystarczająco długi, aby operator stał się ekspertem w tym obszarze. Z tego powodu etapy kompletacji, których nie da się zautomatyzować, należy objaśnić w instrukcjach roboczych.   

Tradycyjne instrukcje robocze pomagają operatorom wykonać dane zadanie, ale zawierają wiele niejasności i wydłużają czas potrzebny na przezbrojenie. Operator musi sprawdzić, czy ma dostęp do właściwego dokumentu i właściwej wersji, które części zostały już zmontowane i jaki jest kolejny etap pracy. Czuje się pod presją wykonania zadania szybko i bezbłędnie, a jego pewność siebie maleje. Taka sytuacja źle wpływa na dobrostan operatora i jakość wykonywanej przez niego pracy. 

Cyfrowe instrukcje robocze pozwalają zmniejszyć wysiłek poznawczy operatora podczas przezbrojenia. Dzięki temu operatorzy mogą utrzymać dotychczasowy przebieg pracy. Operator prowadzony jest krok po kroku przez proces kompletacji. Musi potwierdzić realizację danego zadania, aby móc przejść do kolejnego etapu. W razie potrzeby, operator może w trakcie kompletacji uzupełniać instrukcje robocze o swoje uwagi w celu optymalizacji etapów przebiegu pracy. Instrukcje wzbogacone są o zdjęcia i grafikę, co zwiększa ich przyswajalność, nawet w przypadku nowych pracowników. Gwarantują prawidłowe wykonanie także bardziej złożonych operacji podczas kompletacji.  

 

3) Wykorzystanie przejrzystości danych do poprawy procesów 

Assembly process data

Ucyfrowienie produkcji nie tylko oferuje większą elastyczność dzięki usprawnieniu przezbrojeń w wymiarze technicznym i ludzkim, ale także pozwala lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania.

Na każdym etapie pracy gromadzone są dane dotyczące produkcji. Pozyskuje się je z cyfrowych instrukcji roboczych i wszystkich skomunikowanych ze sobą narzędzi i urządzeń, od elektrycznych wkrętarek i cobotów po aparatury pomiarowe i maszyny testujące. Dzięki temu uzyskujemy bezprecedensową przejrzystość operacji. Dane te można wykorzystać do monitorowania i zapewniania jakości. Umożliwiają także podejmowanie działań mających na celu ciągłe doskonalenie procesów kompletacji, w tym dalsze zwiększanie ich elastyczności i wydajności.  

 

 

Przypadki użycia

Wyzwanie 

Produkcja o wysokim zróżnicowaniu, krótkich seriach i małych partiach oznacza złożony proces kompletacji i przygotowania do pracy.
 

Rozwiązanie

Użycie ustandaryzowanych stanowisk pracy w połączeniu z nawigacją operatora za pomocą cyfrowych instrukcji roboczych i skomunikowanych inteligentnych urządzeń i narzędzi. 

  • Wzrost elastyczności i wydajności
  • Krótki czas przezbrojenia
  • Skrócenie czasu dostosowania konfiguracji produktu i procesów produkcyjnych  
  • Każdy operator potrafi skompletować dowolny produkt
  • Lepsze wykorzystanie przestrzeni użytkowej  
  • Kontrola nad przepływem procesów
  • Identyfikowalność
     

 

Skorzystaj z elastyczności oferowanej przez rozwiązania Smart Factory Assembly

Rozwiązania Smart Factory Assembly stawiają na elastyczność, co widać na przykładzie samego systemu. Zapewnia on komunikację szerokiej gamy urządzeń i narzędzi do inteligentnego montażu, zarówno w obrębie pojedynczego stanowiska roboczego, jak i na całej hali produkcyjnej. Dzięki temu łatwiej jest zaprojektować spersonalizowane rozwiązanie idealnie odpowiadające Twoim potrzebom w zakresie produkcji. Wbudowany w system interfejs do zarządzania cyfrowymi instrukcjami roboczymi i pulpity z danymi dotyczącymi produkcji podlegają kastomizacji. Można je również zintegrować z Twoim dotychczasowym oprogramowaniem.  

Oferując skomunikowane urządzenia i narzędzia do montażu, cyfrowe instrukcje robocze i protokoły oraz łatwy dostęp do danych dotyczących produkcji, system Smart Factory Assembly umożliwia płynny proces przezbrojenia. Jednocześnie stanowi wsparcie dla operatorów, aby mogli sprawnie i bez zakłóceń kompletować zamówienia przy dużej zmienności partii. Upraszczając operacje, system Smart Factory Assembly gwarantuje większą elastyczność, przejrzystość i jakość, bez względu na aktualny poziom ucyfrowienia Twojej produkcji.
 

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoją sytuację

Wykorzystaj elastyczność Smart Factory Assembly

Zmniejszając złożoność, Smart Factory Assembly zwiększa elastyczność, przejrzystość i jakość — bez względu na to, gdzie jesteś na drodze do cyfryzacji.

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoją sytuację