Skontaktuj się z nami

Telefon

Polska

+48 58 762 17 80

Formularz kontaktowy

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

> Kontakt

Cyfryzacja dokumentów dotyczących produkcji

Produkcja 4.0 – równowaga między Innowacją, a Standaryzacją  

Przełomowe technologie. Innowacja. Transformatywny rozwój. Kiedyś pojęcia te pojawiały się wyłącznie w kontekście startapów i firm technologicznych. Dziś na stałe wchodzą do biznesowej nomenklatury. Obecnie nie ma branży, w której firmy nie patrzyłyby z entuzjazmem w przyszłość. Sektor produkcyjny nie jest wyjątkiem. Tymczasem sukces w produkcji zależy w dużym stopniu od spójności, jednolitości i standaryzacji. Jak wiodące firmy produkcyjne mają znaleźć złoty środek między potrzebą innowacji, a standaryzacją, aby zapewnić sobie maksimum korzyści? 

Cyfrowe instrukcje robocze redukują koszty ogólne

 

Innowacje są ekscytujące. Umożliwiają szybkie usprawnianie oraz przeprojektowanie procesów, otwierają przed nami nowe możliwości pracy.  W praktyce, innowacje w sferze produkcji przyjmują postać automatyzacji, technologii pozwalających doskonalić maszyny i materiały, optymalizacji sposobów korzystania z danych i mocy obliczeniowych. Wszystkie te nowoczesne rozwiązania mogą pomóc nam wejść na kolejny poziom w produkcji, umożliwiając operatorom wykonywanie większej liczby zadań mniejszym nakładem pracy i czasu. Jednocześnie zapewniają widoczność i mierzalność. Ustandaryzowane przebiegi pracy, w tym instrukcje robocze i protokoły definiujące te przebiegi, stanowią integralną część procesu zapewniania jakości.  

Wszelkie zmiany w procesie wymagają aktualizacji instrukcji roboczych.  

To oznacza konieczność opracowania i rozprowadzenia nowych dokumentów dotyczących produkcji, przy czym stare wersje dokumentów należy zebrać i usunąć. To czasochłonny i podatny na błędy proces. Wiąże się nim ryzyko, że nieaktualne instrukcje robocze mogą prowadzić do niespójnych wyników. Te przeszkody związane z dokumentacją prowadzą do wzrostu kosztów ogólnych pojawiających się przy okazji każdej zmiany w procesie. Mogą na tym ucierpieć innowacje i usprawnienia. 

Eliminując w znacznym stopniu te przeszkody, cyfrowe instrukcje robocze stanowią wsparcie dla innowacji.

Wiele systemów wyposażonych jest w narzędzia do projektowania i łatwe w użyciu interfejsy, które pozwalają w prosty sposób wychwycić nowe procesy i opracować lub aktualizować instrukcje robocze. Dokumentacją zarządza się centralnie, a następnie dokumenty są automatycznie przekazywane do stanowisk pracy w zakładzie produkcyjnym lub na całym świecie. Zyskujemy w ten sposób pewność, że każdy operator ma zawsze dostęp do najświeższej wersji dokumentacji. 

Łatwość, z jaką można dokonać aktualizacji cyfrowych instrukcji roboczych, sprawia, że do modyfikacji procesów i procedur potrzebny jest mniejszy nakład pracy ręcznej. Dzięki uzyskanemu w ten sposób spadkowi kosztów ogólnych mamy więcej czasu na to, aby skupić się na strategicznych usprawnieniach. Budujemy kulturę, w której celebruje się innowacje, zamiast tylko nimi zarządzać.  

 

Cyfryzacja ułatwia pracę operatora

 

Innowacja ma wpływ nie tylko na procesy i procedury, ale także na ludzi. Cyfrowa dokumentacja produkcji ułatwia szkolenia, naukę i pracę. Elastyczność, którą dają cyfrowe instrukcje robocze, pozwala zmniejszyć czas i nakład pracy potrzebny do szkoleń, jednocześnie zaspokajając potrzeby poszczególnych operatorów.  

Cyfrowe instrukcje robocze można przekazywać za pomocą wielu nośników. 

W przeciwieństwie do papierowej dokumentacji, która ogranicza się do tekstu i wykresów, cyfrowe instrukcje robocze można wzbogacić o animację, dźwięk i nagrania wideo. Oferując bogatsze i bardziej interaktywne doświadczenie, cyfrowe instrukcje robocze są skutecznym narzędziem dla operatorów o różnych preferencjach w zakresie uczenia się. Cyfrowe instrukcje opierają się w większym stopniu na obrazie niż tekście, stąd ich przydatność w wielojęzycznym otoczeniu. 

Nie tylko format, ale także ilość informacji można dostosować do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Po wstępnym przeszkoleniu dany operator może nabrać na tyle dużo pewności siebie, że do realizacji danego procesu wystarczą mu jedynie krótkie opisy poszczególnych etapów pracy. Innemu mogą być potrzebne dodatkowe przykłady, szczegóły lub wyjaśnienia. W przypadku instrukcji papierowych, te dodatkowe informacje przyjmują postać załącznika, a to oznacza, że operator musi przewertować nierzadko cały segregator dokumentacji, kartka po kartce, żeby wśród nieistotnych dla niego treści znaleźć to, czego szuka. Z instrukcjami cyfrowymi jest znaczenie łatwiej – wystarczy kliknąć na link. Łatwość wyszukiwania i możliwość dodawania materiałów bezpośrednio do etapów procesu umożliwiają operatorowi dopasowanie zakresu informacji zawartych w instrukcjach roboczych do jego indywidualnych potrzeb.

 

Spójna optymalizacja procesów i jakości podczas kompletacji 

Jeśli proces wdrażania usprawnień jest prosty, realizowany jest częściej. Tak rodzi się kultura ustawicznego doskonalenia. Cyfrowe instrukcje robocze nie tylko pozwalają operatorom nadążać za aktualizacjami poszczególnych etapów pracy, ale również dają im możliwość sugerowania usprawnień, które można następnie łatwo i szybko wdrożyć. Ten dwukierunkowy przepływ wiedzy, pozwalający pracownikom-praktykom podzielić się najlepszymi wzorcami, prowadzi do wzrostu wydajności. Po szybkiej walidacji, pozyskane dane wsadowe stają się częścią instrukcji roboczych, a proces produkcji ulega usprawnieniu.

Cyfrowa dokumentacja sprawdza się lepiej niż dokumenty papierowe, jeśli chodzi o zbieranie danych, identyfikowalność i kontrolę jakości.

Integracja inteligentnych urządzeń i sprzętu testującego w celu zapewnienia jakości wymaga jedynie przejścia do kolejnego etapu pracy po prawidłowym ukończeniu etapu poprzedniego. Operator realizuje zadania według cyfrowych instrukcji roboczych. Jednocześnie na każdym etapie pracy zbierane są informacje. W rezultacie powstają bogate zestawy danych do analizy pod kątem usprawnień procesu, które można zachować jako dokument opisujący cykl życia produktu i wykorzystać w razie audytu.   

Cyfryzacja umożliwia także automatyzację ręcznego obiegu dokumentów.

Zestawy danych zapewniają przejrzystość i identyfikowalność podczas procesu produkcji. Zmniejsza się zapotrzebowanie na zatwierdzenia w formie papierowej, ręczne wprowadzanie danych i drukowanie sprawozdań. Zautomatyzowane obiegi dokumentów to także mniejsze ryzyko wystąpienia błędów i kolejny przykład na to, jak cyfrowa dokumentacja produkcji może przyczynić się do wzrostu jakości wykonania.

 

Wnioski

Nowe trendy i technologie obecne w branży wymuszają na producentach ciągły rozwój, konieczność przystosowywania się i wyboru nowych metod pracy. Nie oznacza to jednak, że spójne, powtarzalne procesy i wysokiej jakości rezultaty straciły na znaczeniu. Cyfrowa dokumentacja produkcji sprzyja innowacji, jednocześnie odpowiadając na potrzebę standaryzacji. Dzięki niej producenci mogą bez obaw spoglądać w przyszłość.  

 

Studium przypadku

Wyzwanie

Nie stroniący od innowacji producent kołowych opancerzonych wozów bojowych planuje wyeliminować papierową dokumentację w swoim zakładzie produkcyjnym. Firma działa w ściśle uregulowanym sektorze, co wiąże się z koniecznością prowadzenia rozległej dokumentacji. W warunkach obecnie obowiązujących procesów wiąże się to ze znacznym nakładem pracy po stronie operatora (stemplowanie papierowych dokumentów, drukowanie raportów, ręczne wprowadzanie danych, itp.). Ponadto wzrasta ryzyko, że instrukcje robocze kompletacji są nieprawidłowe lub nieaktualne.  

Rozwiązanie

Po przejściu na cyfrową dokumentację produkcji, instrukcje robocze automatycznie ulegają aktualizacji w oparciu o system ERP. Powstaje zapis kontrolny pokazujący wszystkie zmiany i poprawki. Instrukcje robocze i potrzebne dokumenty wyświetlają się na tabletach pracowników. Podłączone do systemu urządzenia produkcyjne rozmieszczone wzdłuż linii montażowej, w tym inteligentne urządzenia i sprzęt do testowania, zapewniają identyfikowalność jakości.

Rezultaty


Dzięki wyświetlaniu cyfrowych instrukcji roboczych na podłączonych do urządzeń produkcyjnych tabletach operatorów, zakład produkcyjny uzyskał następujące korzyści: 

  • Redukcja czasu przygotowania (>1 godziny na jedno zamówienie)
  • Mniej poprawek (-20%)
  • Zawsze zaktualizowane instrukcje 
  • Pełna identyfikowalność

Ucyfrowienie dokumentacji produkcji pozwoliło producentowi nadal stosować innowacyjne rozwiązania, jednocześnie zapewniając standaryzację procesów i prowadząc do poprawy parametrów produkcji.  

 

System Smart Factory Assembly firmy Bossard oferuje Ci wsparcie na drodze ku innowacji dzięki cyfrowym instrukcjom roboczym i protokołom, komunikującym się ze sobą urządzeniom i narzędziom do montażu oraz łatwemu dostępowi do danych dotyczących produkcji. Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie wprowadzać innowacje i rozwijać się w takich obszarach, jak procesy, ludzie i jakość, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości i spójnych, ustandaryzowanych wyników.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami