Skontaktuj się z nami

Telefon

Polska

+48 58 762 17 80

Formularz kontaktowy

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

> Kontakt

Przetwarzaj automatyczne dane wejściowe

Automatyzacja poddziałań i automatyczne przetwarzanie pomiarów to ważne czynniki pozwalające osiągnąć najwyższą wydajność. Rozwiązanie Smart Factory Assembly oferuje szereg możliwości w zakresie automatycznej kontroli aparatury pomiarowej i elementów sterujących.  

Korzyści płynące z automatyzacji pomiarów i kontroli: 

  • Zwiększenie wydajności
  • Ograniczenie błędów do minimum
  • Wszystkie dane w jednej bazie danych 

Automatyczne przetwarzanie danych wsadowych – dostępne opcje:  

 

 

ScannerSkaner

Skaner umożliwia wczytanie dużych ilości informacji do systemu w ramach jednego zeskanowania. Program filtruje pozyskane informacje, wyszukując wymagane dane. Najczęściej używamy skanera, aby zidentyfikować komponenty, zapisać numery seryjne lub uruchomić zamówienie. Rozwiązanie Smart Factory Assembly pozwala na podłączenie skanerów różnego rodzaju. Stosując łącze kablowe lub radiowe, zapewnimy pełną integrację skanera zgodnie z Twoimi potrzebami.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

 

Sensoren

Czujniki

Czujniki stanowią element automatyzacji procesów, tym samym zapobiegając zakłóceniom przebiegu pracy. Rodzaj czujnika nie odgrywa roli. Dane pozyskane z czujników można wykorzystać do przyśpieszenia instruktażu stanowiskowego. Odczytane z czujników wartości można zachować w systemie, pod warunkiem, że przydadzą się w produkcji.   

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

 

Kameras


Kamery 

Kamera służy do rejestrowania obrazów i informacji z monitorowanego przez nią obszaru. Informacje wyjściowe można przechować w pliku produktu i mieć do nich dostęp w dowolnym momencie. W zależności od Twoich potrzeb, możliwa jest integracja różnych systemów dozoru wizyjnego. Służymy Ci radą w zakresie konkretnych zastosowań. 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji