KVT-Fastening Polska
joined to last

 
Inhaltsverzeichnis:
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ł
 
Anodowanie (eloksacja)
Przeznaczony w szczególności do aluminium. Dostępne są wszystkie kolory, co pozwala na dekoracyjne zastosowanie. W przypadku zastosowań zewnętrznych anodowanie zapewnia dobrą ochronę przeciwkorozyjną.
 
Chromowanie

Technologia ta może być stosowana dodatkowo oprócz niklowania. Pełni ona również funkcję dekoracyjną oraz zapewnia wyższą odporność na korozję.

 
 
Ciśnienie próbne, test A dla KOENIG-EXPANDER®
Przy ciśnieniu próbnym, w teście A na KOENIG-EXPANDER® działa obciążenie statyczne do ciśnienia rozrywającego wzgl. ciśnienia wypychającego. Badanie to jest przeprowadzane w KVT w celu sprawdzenia działania podczas procesu produkcji.
Taka kontrola działania jest przeprowadzana dla każdej partii produkcji (nr partii).
 
 
Ciśnienie próbne, test B dla KOENIG-EXPANDER®

Podczas testu B KOENIG-EXPANDER® przechodzi próbę długotrwałą przy zachowaniu warunków zbliżonych do rzeczywistych. Ustalane jest dopuszczalne ciśnienie przy przerywanym obciążeniu ściskającym i zmieniającej się temperaturze, jakie nie spowoduje wypchnięcia zaślepienia.

 
Warunki
 
Temperatura: 2 h przy temp. +100 °C / 2 h przy temp. – 40 °C

dla serii LK i LP częściowo
2 h przy temp. +150 °C / 2 h przy temp. – 40 °C
 
Zmiana temperatury: ok. 30 – 45 min.
 
Ciśnienie: przerywane, 2 min. 0 bar, 3 min. ciśnienie próbne
 
Czas trwania: 168 h (próba długotrwała)
 
Otwór: Tolerancja, kolistość i chropowatość wg kart katalogowych, powierzchnia polerowana, odległość od krawędzi i ściany wg kart katalogowych
 
 
Cynkowanie ogniowe
W procesie cynkowania ogniowego element jest zanurzany w kąpieli cynkowej o temperaturze 450 °C, co zapewnia uzyskanie bardzo dobrej ochrony przeciwkorozyjnej. Minimalna grubość powłoki wynosi 40 μm.
 
 
Cynkowanie-chromianiowanie (pasywacja)

Proces ten oznacza cynkowane z pasywacją na niebiesko. Proces jest zgodny z dyrektywą RoHS.

 
 
Cynkowanie-chromitowanie (DISP)(pasywacja)
Proces ten oznacza cynkowanie i pasywację grubowarstwową oraz zapewnia ochronę przeciwkorozyjną w wyniku pasywacji na żółto. (Cr3)
 
 
Cynowanie

Proces cynowania służy do poprawy lutowalności (lut miękki) i zapewnia ochronę przeciwkorozyjną w zastosowaniach zewnętrznych.

 
Dacrometyzacja-Durocoat
Dacromet / Durocoat to nieorganiczna powłoka z pasywowanych chromem płatkowych powłok cynkowych. Wypalanie powłoki odbywa się w piecu tunelowym. W ten sposób można uzyskać bardzo dobrą ochronę przeciwkorozyjną. Proces ten nadaje się idealnie do elementów złącznych.
 
 
Duroplasty
Oznaczenie skrótowe
Materiały polimerowe
Nazwa handlowa
PF
Żywica fenolowa
Bakelit®
Gedetite®
Resinol®
Troliton®
EP
Żywica epoksydowa
Araldit® (CIBA)
Apikote® (SHELL)
Epoxin® (BASF)
Grilonit® (EMS)
Hostapox® (HOECHST)
 
 
Dysze KOENIG-RESTRICTOR®

Dysze KOENIG-RESTRICTOR® to precyzyjne regulatory natężenia przepływu. Dławiki z tuleją i gwintem są dostępne zarówno w wykonaniu metrycznym, jak i calowym. Są one stosowane w cieczach i gazach. Standardowo są wykonane ze stali nierdzewnej. Aby uzyskać żądane natężenie przepływu, należy wyznaczyć wielkość otworu dławika. Dławiki z gwintem mogą być łatwo wymienione, tak aby zmienić natężenie przepływu. Dławiki z tuleją sa zabezpieczone przed manipulacjami.

 
Elastomery
Oznaczenie skrótowe
Materiały polimerowe
Nazwa handlowa
CR
Polichloropren
Neopren®
EPDM
Etylen-Propylen
Buna ap®
Dutral Ter®
Epcar®
 
 
Elementy do szybkiego montażu
Elementy do szybkiego montażu do zatrzaskiwania, wtykania i połączeń gwintowych obejmują takie produkty jak nakrętki klatkowe, nakrętki wciskane, zatrzaski sprężyste, śruby zatrzaskowe i klamry. Są to elementy wykonane w procesie wytłaczania i zaginania, a także różne elementy wykonane z tworzywa sztucznego.

Właściwości/zalety:
 • Powodują redukcję masy połączenia
 • Wyrównują tolerancję
 • Elastyczne zastosowanie
 • Różne materiały i powierzchnie
 
Fosforanowanie
W procesie natryskiwania lub zanurzania z wodnego roztworu fosforanu manganu lub cynku na obrabianym elemencie wytwarzana jest powłoka fosforanów. Proces ten zapewnia jedynie lekką ochronę przeciwkorozyjną i stanowi bardzo dobry podkład pod lakiery, oleje itp.
 
Kadmowanie-pasywacja
Ten proces pokrywania powierzchni powłoką ochronną zapewnia w klimacie morskim lepszą ochronę niż cynkowanie. Jednakże w wielu krajach jest on zabroniony z powodu dużej szkodliwości dla środowiska naturalnego.
 
 
Korozja w kontakcie z łączonym elementem
W razie styku dwóch różnych metali w cieczy przewodzącej prąd elektryczny (np.: 5 %-owy roztwór wodny chlorku sodu) dochodzi do korozji kontaktowej. Metal mniej szlachetny lub jego powłoka ochronna działa jak anoda reakcyjna i rozkłada się na korzyść bardziej szlachetnego metalu.

 

Materiał
Obrabiany element
Stal nierdzewna
Miedź
Stal polerowana
Stal ocynkowana
Stopy aluminium
 
 
Element łączony
Monel ocynkowany
1
1
1
1
1
Stal nierdzewna
neutralny
1
1
1
1
Miedź, mosiądz
02. Mär
neutralny
1
1
1
Stal polerowana
3
3
neutralny
1
2
Stal ocynkowana
3
3
2
neutralny
2
Stopy aluminium
3
4
3
2
neutralny

 

Legenda:
1             Korozja elementu złącznego nie jest przyspieszana przez obrabiany element. (dobrze)
2             Korozja elementu złącznego może być przyspieszona przez obrabiany element. (średnio)
3             Korozja elementu złącznego może być wyraźnie przyspieszona przez obrabiany element. (źle)

4             Kombinacja niezalecana. (bardzo źle)

 
Zalecenia odnośnie zapobieganiu korozji kontaktowej:
 • Należy stosować jedynie pary materiałów bez różnicy potencjałów (neutralne) lub z małą różnicą potencjałów (1).
 • Wykonać konstrukcję zmniejszającą ryzyko wystąpienia korozji: zapewnić odpływ wody, zmniejszyć wilgotność poprzez wentylację.
 
 
Kołki zgrzewalne
Kołki zgrzewalne WELKO® umożliwiają trwałe łączenie elementów gwintowych (kołek, tulejka) poprzez zgrzewanie. Uznana technologia łączenia z doskonałymi możliwościami automatyzacji dzięki systemom CNC WELKO®.

Właściwości/zalety:
 • Niezawodność procesu
 • Przeniesienie bardzo dużych sił
 • Różnorodne możliwości zastosowania
 • Bardzo krótki czasy taktowania dzięki zoptymalizowanym systemom CNC
 
Lakiery i farby

W wyniku malowania pędzlem, przez natryskiwanie lub przez zanurzenie farba podkładowa i kryjąca może być naniesiona jedno- lub wielokrotnie. Zapewni to dobrą ochronę przeciwkorozyjną dla zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

 
Magazynkowe nity zrywalne
Magazynkowe nity zrywalne zapewniają szybkie i niezawodne łączenie metali, tworzyw sztucznych, kompozytów i pasywnych elementów elektronicznych. Łączniki są doprowadzane albo z magazynku albo poprzez przenośnik wibracyjny – dostępna jest duża liczba narzędzi montażowych. Po zamontowaniu narzędzie pobiera automatycznie następny nit z magazynku, dzięki czemu proces montażu może być kontynuowany bez przerw.

Właściwości/zalety:
 • Szybki montaż
 • Brak trzpieni-> cicha praca
 
 
Materiały polimerowe

Grupa polimerów / tworzyw sztucznych / tworzyw wielocząsteczkowych dzieli się na termoplasty, elastomery i duroplasty.

 
 
Materiały specjalne – przegląd

17-4 PH (ARMCO)

Grupa materiałów
Nr materiału DIN
Skład chemiczny w %
C
Mn
Si
Cr
Ni
Nb
Cu
Martenzytyczny hartowany
1.4542
(AISI 630)
0,06
1,0
1,0
15,0 – 17,0
3,5 – 5,0
0,15 – 0,40
2,5 – 4,0

Właściwości:
 • Warunkowo nierdzewny
 • Warunkowo kwasoodporny
 
 
Mechanika
Naprężenie mechaniczne:
 • Umowna granica plastyczności R p0,2
  Osiągnięta w próbie rozciągania granica plastyczności materiału opisuje stałe przejście ze stanu elastycznego w stan plastyczny przy 0,2% trwałym odkształceniu.

 • Wyraźna granica plastyczności R eL
  Osiągnięta w próbie rozciągania granica plastyczności materiału opisuje zmienne przejście ze stanu elastycznego w stan plastyczny.

 • Wytrzymałość na rozciąganie R m
  Jest to maksymalne naprężenie rozciągające powodujące pęknięcie w próbie rozciągania.
 
 
MONEL 400
MONEL 400 to stop miedziano-niklowy charakteryzujący się ogólnie bardzo dobrą odpornością na korozję w kontakcie z każdym rodzajem wody, częściowo odporny na działanie wody morskiej i niewrażliwy na korozję naprężeniową.

 

Nr materiału DIN
Skład chemiczny w %
Ni 1)
Cu
Fe
Mn
C
Si
S
Al
2.4360
63 – 70
Rest
2,5
2,0
0,16
0,5
0,02
0,5
 
Nakrętki klatkowe
Nakrętki klatkowe są przeznaczone do lekkich mocowań i służą do przykręcenia zaślepek, ram, osłon, dobudowanych elementów. Nakrętki klatkowe to elementy dwukomponentowe składające się z klatki oraz umieszczonej w niej ruchomej nakrętki.

Właściwości/zalety:
 • Możliwość wyrównania tolerancji we wszystkich kierunkach
 • Prosty montaż
 
 
Niklowanie

Proces niklowania jest wykorzystywany do wewnętrznych zastosowań dekoracyjnych.

 
 
Nitonakrętki
Nitonakrętki zapewniają wytrzymałe gwinty w cienkich lub grubych blachach lub profilach zamkniętych. Nitonakrętki FILKO oprócz zapewnienia gwintu pełnią dodatkowo funkcję drugiego elementu, podobnie jak w przypadku połączenia nitowego.

Właściwości/zalety:
 • Zapewnienie wytrzymałego gwintu wewnętrznego
 • Połączenie blach na stałe
 • Możliwość montażu z jednej strony (na ślepo)
 • Możliwość montażu również w powlekanych blachach
 
 
Nity wysokoobciążalne
Nity wysokoobciążalne są przeznaczone do warunków narażenia na codzienne wibracje i ekstremalne obciążenia. Montaż przebiega szybko i prosto, a nity zapewniają niezawodne i trwałe połączenie.

Właściwości/zalety:
 • Bardzo wytrzymałe połączenia
 
Seria HK KOENIG-EXPANDER®
Seria HK obejmuje zaślepienia przeznaczone do maks. ciśnienia roboczego 350 Bar. Koncepcja zaślepień serii HK opiera się na zasadzie rozprężania elementu zaślepiającego przez siłę ciągnącą. Elastyczna tulejka stalowa zostaje rozprężona przez element rozprężający w wyniku czego dopasowuje się do powierzchni ścianek otworu. Seria HK KOENIG-EXPANDER ® znalazła zastosowanie przede wszystkim w twardych materiałach. Aby uzyskać wysokie wartości ciśnienia roboczego otwór powinien charakteryzować się chropowatością RZ = 10 – 30 µm.
 
Duży wybór produktów o średnicy 3 – 10 mm oraz wykonania z przedłużonym trzpieniem umożliwiają różnorodne zastosowania. Standardowa tolerancja wykonania serii HK wynosi -(0/(+0,1))mm.
 
Te zaślepienia mogą być montowane bezpośrednio w otworach instalacji hydraulicznej i zapewniają czysto mechaniczne uszczelnienie. Szybki montaż zaślepień gwarantują ręczne narzędzia montażowe.
 
 
Seria LK KOENIG-EXPANDER®

Seria LK KOENIG-EXPANDER® wytrzymuje ciśnienie robocze do 60 bar i sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku montażu wymagającego niewiele miejsca. Wyjątkowo duża tolerancja wykonania tego ekspandera wynosi - (0/(+ 0,12)) mm. Produkty serii LK są przeznaczone do montażu w otworach systemowych i zapewniają czysto mechaniczne uszczelnienie. Ręczne narzędzia montażowe umożliwiają szybki montaż zaślepień. Bogata oferta produktów serii LK obejmuje ekspandery o średnicy 4 – 19 mm.

 
 
Seria LP KOENIG-EXPANDER®

Koncepcja zakotwienia i wcisku serii LP realizowana jest dzięki hartowanej powierzchniowo, jednakże jeszcze elastycznej, stożkowej tulejki wciskanej. Podczas wciskania elastyczna tuleja dostosowuje się do kształtu otworu, a zewnętrzne karby wbijają się w ścianki otworu lub chropowatą powierzchnię otworu, powodując zakotwienie się tulejki wciskanej w częściowo plastycznym obszarze dzieki samohamownemu kształtowi stożka. W razie zastosowania w twardym materiale otwór musi charakteryzować się chropowatością R Z = 10 – 30 μm.

 
Zaślepienia serii LP wytrzymują ciśnienie robocze do 60 bar i sprawdzają się szczególnie dobrze w przypadku montażu wymagającego niewiele miejsca. Uszczelnienie następuje w wyniku mechanicznego uszczelnienia poprzez wcisk. Produkty serii LP charakteryzują się bardzo szybkim montażem.
 
 
Seria MB/CV Koenig-EXPANDER®
Seria MB/CV KOENIG-EXPANDER® obejmuje zaślepienia do maks. ciśnienia roboczego 450 Bar. Zasada działania polega na wciśnięciu kulki jako elementu rozprężającego stożkową tulejkę. Pod wpływem siły wciskania kulka powoduje rozprężenie tulejki i zakotwienie jej zewnętrznymi karbami w materiale. Proces montażu kończy się wraz z umiejscowieniem kulki poniżej powierzchni tulejki. Kołnierz otworu wejściowego lekko zwęża się zabezpieczając automatyczne element rozprężający przed wypadnięciem. W razie zastosowania w twardym materiale otwór musi charakteryzować się chropowatością Rz = 10 – 30 µm.
 
Seria MB/CV obejmuje duży wybór produktów o średnicy 3 – 22 mm, również w wykonaniu calowym. Ponadto dostępne są wykonania odporne na korozję i z aluminium. Standardowa tolerancja wykonania wynosi - (0/(+ 0,1)) mm.
 
Produkty serii MB/CV charakteryzują się szybkim i prostym montażem oraz umożliwiają czysto mechaniczne uszczelnienie w wyniku wymuszonego zakotwienia.
 
 
Seria SK KOENIG-EXPANDER®
Zasada rozprężenia elementu zaślepiającego poprzez siłę ciągnącą w przypadku serii SK polega na tym, że w elastycznej tulejce stalowej zostaje umieszczony element rozprężający. Po przyłożeniu siły ciągnącej do trzpienia rozprężającego przy jednoczesnym przyjęciu siły reakcji przy pomocy specjalnego narzędzia, następuje rozprężenie tulejki i jej zakotwienie w ściankach otworu przy pomocy zewnętrznych karbów. Po osiągnięciu odpowiedniego progu siłowego trzpień rozprężający zostaje zerwany w miejscu kontrolowanym. W razie zastosowania w twardym materiale otwór musi charakteryzować się chropowatością Rz = 10 – 30 µm.
 
Ten rodzaj zaślepienia jest przeznaczony do maks. ciśnienia roboczego 500 bar i sprawdza się przede wszystkim w przypadku montażu wymagającego niewiele miejsca. Charakteryzuje się wyjątkowo dużą tolerancją wykonania -(0/(+0,12)) mm.
 
Produkty serii SK mogą być montowane bezpośrednio w otworach instalacji hydraulicznej i zapewniają czysto mechaniczne uszczelnienie w wyniku wymuszonego zakotwienia. Ręczne narzędzia montażowe zapewniają szybki montaż zaślepień.
 
 
Stopy aluminium
Oznaczenie
EN 485 / 754
Oznaczenie
DIN
AA-No.
Norma
Właściwości
EN AW-1050 A
AI99,5
1050 A
Ten stop charakteryzuje się dobrą odpornością na korozję, a także wysoką przewodność elektryczną.
EN AW-5251
AIMg2
5251
Odznacza się wyższą wytrzymałością niż AI99,5, a także dobrą odpornością na korozję.
EN AW-5052
AIMg2,5
5052
Oba stopy charakteryzują się średnią wytrzymałością przy dobrej odporności na korozję, także na wodę morską.
EN AW-5754
AIMg3
5754
EN AW-5154 A
AIMg3,5
5154 A
Ten stop aluminium posiada identyczne właściwości jak AIMg3, jednak jest bardziej wytrzymały.
EN AW-5019
AIMg5
5019 A / 5056
EN AW-5019 charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i wysoką odpornością na korozję, także na wodę morską. Jednakże w niekorzystnych warunkach wykazuję tendencję do korozji międzykrystalicznej i naprężeniowej.
EN AW-2024
AICu4Mg1
2024
Dzięki bardzo wysokiej wytrzymałości stop ten może być wykorzystany do komponentów narażonych na duże obciążenia. Jednocześnie wykazuje umiarkowaną odporność na korozję.
EN AW-7075
AlZnMg5,5Cu
7075
Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością przy średniej odporności na korozję.
EN AW-6262
AlMg1SiPb
6262
Ten stop charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i dobrą odpornością na korozję.
 
 
Systemy nitów zrywalnych
Systemy nitów zrywalnych są przeznaczone do szybkiego i efektywnego łączenia blach i innych materiałów. Dostępny jest duży wybór wysokiej jakości nitów i narzędzi montażowych!

Właściwości/zalety:
 • Szybki i prosty montaż
 • Dostępność wielu różnych typów nitów
 • Montaż ręczny i automatyczny
 • Skuteczny i efektywny
 
Technologia klejenia
 • Wytrzymałość na rozciąganie ISO 6922
  Wytrzymałość na rozciąganie σB to iloraz maksymalnej siły Fmax oraz powierzchni klejenia A.
  σ B =  F max. / A

 • Wytrzymałość na ścinanie ISO 4587
  Wytrzymałość na ścinanie τB
  to iloraz maksymalnej siły Fmax oraz powierzchni klejenia A.
  τB=  Fmax / A

 • Wytrzymałość na odrywanie
  Wytrzymałość na odrywanie ps  to średniej siły oddzielającej F określanej na podstawie wykresu wytrzymałości na odrywanie oraz szerokości próbki b. 

 • Moment zrywający DIN EN ISO 10964
  Moment zrywający MLB to moment obrotowy zmierzony między śrubą a nakrętką przy pierwszym ruchu względnym.

 • Moment obrotowy dociągający DIN EN ISO 10964
  Moment obrotowy dociągający MLW to moment obrotowy zmierzony po zerwaniu śruby.
 
 
Technologia klejenia – pojęcia
 • Adhezja
  Adhezja opisuje działanie sił przyciągania na powierzchni styku między klejem a klejoną częścią.

 • Aktywatory
  Aktywatory to związki, które przyspieszają lub w ogóle umożliwiają całkowite utwardzenie klejów reaktywnych.

 • Czas magazynowania
  Czas magazynowania to okres czasu między wyprodukowaniem kleju a momentem , do którego klej pozostaje przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania (temperatura, wilgotność itp.) w stanie nadającym się do użytku.

 • Czas przydatności po zmieszaniu składników
  Okres czasu, w którym klej po zmieszaniu wszystkich składników (komponentów) nadaje się do użytku, nazywamy czasem przydatności po zmieszaniu składników. Po przekroczeniu tego czasu pokrycie klejem powierzchni spajania jest niewystarczające.

 • Czas utwardzania
  Czas utwardzania to okres czasu od momentu połączenia klejonych elementów do czasu całkowitego utwardzenia kleju.

 • Czas uzyskania wytrzymałości manipulacyjnej
  Połączenie klejowe jest wytrzymałe na manipulacje, gdy do zerwania połączenia klejowego potrzebna jest siła 0,1 N na mm2 powierzchni klejenia jako naprężenie ścinające (zob. podstawowe formy obciążeń). Dane znajdujące się po oznaczeniu H. odnoszą się do czasu, jaki upłynie od procesu spajania do czasu uzyskania wytrzymałości manipulacyjnej połączenia klejowego.

 • Części klejone
  Części klejone to ciała stałe, które mają być połączone lub są już ze sobą połączone.

 • Klej
  Klej to niemetaliczna substancja, która łączy klejone części w wyniku procesów adhezji i kohezji.

 • Kleje jednoskładnikowe
  Kleje jednoskładnikowe to kleje, które w ogólnie dostępnej postaci zawierają wszystkie składniki potrzebne do klejenia.

 • Kleje reaktywne
  Kleje, których proces utwardzania opiera się na reakcji chemicznej, nazywamy klejami reaktywnymi. W wyniku reakcji powstają wielkocząsteczkowe związki tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości. Rozróżnia się kleje jednoskładnikowe i wieloskładnikowe.

 • Kleje wieloskładnikowe
  W przypadku klejów wieloskładnikowych składniki reaktywne występują oddzielnie i muszą być przed naniesieniem kleju zmieszane w celu umożliwienia utwardzenia kleju. Po połączeniu składników klej nadaje się do użytku tylko przez określony okres czasu (czas przydatności po zmieszaniu składników). W przypadku klejów dwuskładnikowych nowej generacji oba składniki (klej i utwardzacz) nie są mieszane ze sobą, lecz nanoszone oddzielnie na powierzchnię klejenia. Powstająca podczas procesu spajania (niewielka) mieszanina składników powoduje polimeryzację kleju.

 • Kohezja
  Pod pojęciem kohezji rozumie się siły, jakie występują między wzajemnie przyciągającymi się cząsteczkami ciała fizycznego.

 • Lepkość
  Lepkość to lepkość cieczy lub substancji o konsystencji pasty w wyniku wewnętrznego tarcia. Ciecze o niskiej lepkości są rzadkiej konsystencji, a ciecze o dużej lepkości są gęste.

 • Materiały aktywne
  Materiały aktywne to materiały, które podczas utwardzania klejów anaerobowych pełnią funkcją katalizatora, np. metale kolorowe, niektóre rodzaje stali, niektóre stopy aluminium.

 • Materiały pasywne
  Materiały pasywne to materiały, które powstrzymują proces utwardzania klejów wiążących przy braku tlenu, np. stal szlachetna, różne stopy aluminium, metale szlachetne, niemetale.

 • Nanoszenie
  Nanoszenie to rozdzielanie kleju po powierzchni klejenia. Nanosić można na powierzchnię klejenia (nanoszenie jednostronne) lub obie powierzchnie klejenia (nanoszenie obustronne).

 • Odtłuszczanie
  Odtłuszczanie to usuwanie warstwy smaru i oleju z powierzchni klejonych części poprzez zastosowanie środków czyszczących / rozpuszczalników.

 • Otwarty czas montażu
  Pod otwartym czasem montażu rozumie się okres czasu pomiędzy naniesieniem kleju lub aktywatora a spojeniem łączonych elementów.

 • Podstawowe formy obciążeń
  Siły, które oddziałują na połączenie klejowe, powodują obciążenie. Rozróżnia się: naprężenie rozciągające, ścinające, zrywające i ściskające. W praktyce często zdarza się tak, że jednocześnie występuje kilka rodzajów obciążeń.

 • Powierzchnia klejenia
  Powierzchnia klejenia to pokryta klejem powierzchnia klejonej części.

 • Proces spajania
  Proces spajania opisuje łączenie klejonych części (pokrytych już klejem), przy czym warstwa kleju składa się z jednej lub kilku powłok klejowych.

 • Przymocowanie
  Przymocowanie oznacza przytrzymanie klejonej części z naciskiem lub bez nacisku podczas procesu utwardzania w żądanym położeniu.

 • Rozpuszczalnik
  Rozpuszczalnik to organiczna ciecz, która powoduje rozpuszczanie podstawowych materiałów i rozpuszczalnych składników kleju bez przemian chemicznych.

 • Siła wiązania
  Siła, jak musi działać na powierzchnię klejenia, aby rozdzielić połączenie klejowe w wyniku naprężenia rozciągającego, ścinającego, zrywającego lub ściskającego (zob. podstawowe formy obciążeń) nosi miano siły wiązania.

 • Siły ścinające
  Siły ścinające należą do podstawowych form obciążeń.

 • Siły zrywające
  Siły zrywające należą do podstawowych form obciążeń.

 • Spajanie
  Termin spajanie ma dwa znaczenia: z jednej strony oznacza łączenie stałych elementów, a z drugiej proces łączenia klejonych elementów.

 • Utwardzacz
  Utwardzacze to substancje, które powodują utwardzanie kleju w wyniku reakcji chemicznej.

 • Utwardzanie
  Utwardzanie to proces, w wyniku którego płynny klej przechodzi w postać stałą. Proces utwardzania przebiega z jednej strony między klejem a klejonymi częściami (adhezja), a także wewnątrz samego kleju (kohezja).

 • Warunki utwardzania
  Warunki utwardzania to czynniki mające decydujący wpływ na proces utwardzania klejów reaktywnych, np. temperatura, wilgotność powietrza itp.

 • Warstwa kleju
  Warstwa kleju to utwardzony lub nieutwardzony klej znajdujący się pomiędzy klejonymi częściami.

 • Wytrzymałość
  Wytrzymałość opisuje w technice klejenia wytrzymałość kleju.

 • Wytrzymałość na rozciąganie
  Wytrzymałość na rozciąganie należy do podstawowych form obciążeń.

 • Wytrzymałość na ścinanie
  Wytrzymałość na ścinanie należy do podstawowych form obciążeń.

 • Wytrzymałość na ściskanie
  Wytrzymałość na ściskanie należy do podstawowych form obciążeń.

 • Wytrzymałość na ścinanie
  Wytrzymałość na ścinanie należy do podstawowych form obciążeń.

 • Zamknięty czas montażu
  Zamknięty czas montażu to okres czasu pomiędzy klejeniem elementów a osiągnięciem warunków utwardzania.
 
 
Termoplasty
Oznaczenie skrótowe
Materiały polimerowe
Nazwa handlowa
ABS
Akrylo-butadien-styren
Cycolac®
Lustran®
Novodur®
Terturan®
PA 6
Poliamid
Ultramid® B
Grilon®
Nylon®
Durethan® B
PA 66
Zytel®
Ultramid® A
Maranyl® A
PA 11
Rilsan®
PA B3K
Ultramid® B
PC
Poliwęglan
Lexan®
Makrolon®
Orgalan®
PE
Polietylen
Alcathene® (EVA)
Ertalene®
Hostalen®
Lupolen®
Mopfen®
Verstofen®
PMMA
Polimetakrylan metylu
Diakon®
Oroglas®
Plexiglas®
POM
Poliacetal
Delrin®
Hostaform®
Vitaform®
PP
Polipropylen
Hostalen® PP
Ertalene® PP
Lacqtere® P
Mopfen®
Novolene®
Propathene®
Vestolen® P
PPO
Politlenek fenylenu
Tetraphenyl®
Lyranyl®
Noryl®
PSU
Polisulfon
Udel®
Bakelite® BP
Mindel®
PES
Polieterosulfon
Ultrason® S + E
Vitrex PES®
PTFE
Politetrafluoroetylen
Algoflon®
Fluon®
Hostaflon®
Teflon®
Tetraflon®
PUR
Poliuretan
Desmopan® (BAYER)
Elastollan® (BASF)
Adiprene®
Vulkollan®
PVC
Polichlorek winylu
Hostalit®
Trosiplast®
Vestolit®
Vinnol®
Vinoflex®
Welvic®
Subpradur®
 
 
Tworzywa wzmacniane – oznaczenia skrótowe
CFK
GFK
SFK
MFK
Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem węglowym
Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem syntetycznym
Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem metalowym
 
Wkłady gwintowe
W przypadku gwintów w aluminium lub innych mocno obciążonych materiałach zaleca się stosowanie wkładów gwintowych. Dostępne są różne wersje wykonania i rodzaje materiałów do wszystkich zastosowań.
 
Wkłady gwintowe znajdują zastosowanie w termo- i duroplastycznych tworzywach sztucznych, a także metalach lekkich zapewniając uzyskanie wytrzymałych gwintów wewnętrznych w porowatych materiałach. Wkłady gwintowe mogą być montowane poprzez zatopienie, wciskanie i wkręcanie i nie wymagają przy tym gwintowania.
 

Nasze wkłady gwintowe dostępne są w wykonaniu z mosiądzu, stali oraz stali szlachetnej.

 
 
Wzmacniacze ciśnienia
Wzmacniacze ciśnienia to płynów zapewniają wysokie ciśnienie tam, gdzie jest ono potrzebne. Możliwe są ciśnienia do 500, 800, 2000, 3000 i 5000 bar.

Właściwości/zalety:
 • Ze względu na regulację ciśnienia po stronie niskiego ciśnienia drogie pompy wysokiego ciśnienia stają się zbędne
 • Montaż bezpośrednio przed urządzeniem odbiorczym, brak konserwacji, długa żywotność
 • Niewielka waga, małe wymiary przy dużym stopniu sprawności
 • Niski hałas urządzenia
 • Duża różnorodność produktów
 
Zabezpieczenie powierzchni
Procesy galwaniczne:

Do galwanicznych procesów zabezpieczania powierzchni należą następujące procesy:

 • Kadmowanie-pasywacja
  Ten proces zapewnia w klimacie morskim lepszą ochronę niż cynkowanie. Jednakże w wielu krajach jest on zabroniony z powodu dużej szkodliwości dla środowiska naturalnego.
 • Cynkowanie-chromianiowanie (pasywacja)
  Proces ten oznacza cynkowane z pasywacją na niebiesko. Proces jest zgodny z dyrektywą RoHS.
 • Cynkowanie-chromitowanie (DISP) (pasywacja)
  Ten proces oznacza cynkowanie i pasywację grubowarstwową oraz zapewnia ochronę przeciwkorozyjną w wyniku pasywacji na żółto. (Cr3)
 • Niklowanie
  Proces niklowania jest wykorzystywany do wewnętrznych zastosowań dekoracyjnych.
 • Chromowanie
  Technologia ta może być stosowana dodatkowo oprócz niklowania. Pełni ona również funkcję dekoracyjną oraz zapewnia wyższą odporność na korozję.
 • Cynowanie
  Proces cynowania służy do poprawy lutowalności (lut miękki) i zapewnia ochronę przeciwkorozyjną w zastosowaniach zewnętrznych.
 • Anodowanie (eloksacja)
  Proces przeznaczony w szczególności do aluminium. Dostępne są wszystkie kolory, co pozwala na dekoracyjne zastosowanie. W przypadku zastosowań zewnętrznych anodowanie zapewnia dobrą ochronę przeciwkorozyjną.

Inne procesy:
 • Cynkowanie ogniowe
  W procesie cynkowania ogniowego element jest zanurzany w kąpieli cynkowej o temperaturze 450 °C, co zapewnia uzyskanie bardzo dobrej ochrony przeciwkorozyjnej. Minimalna grubość powłoki wynosi 40 μm.
 • Fosforanowanie
  W procesie natryskiwania lub zanurzania z wodnego roztworu fosforanu manganu lub cynku na obrabianym elemencie wytwarzana jest powłoka fosforanów. Proces ten zapewnia jedynie lekką ochronę przeciwkorozyjną i stanowi bardzo dobry podkład pod lakiery, oleje itp.
 • Dacromatyzacja Durocoat
  Dacromet / Durocoat to nieorganiczna powłoka z pasywowanych chromem płatkowych powłok cynkowych. Wypalanie powłoki odbywa się w piecu tunelowym. W ten sposób można uzyskać bardzo dobrą ochronę przeciwkorozyjną. Proces ten nadaje się idealnie do elementów złącznych.
 • Lakiery i farby
  W wyniku malowania pędzlem, przez natryskiwanie lub przez zanurzenie farba podkładowa i kryjąca może być naniesiona jedno- lub wielokrotnie. Zapewni to dobrą ochronę przeciwkorozyjną dla zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 
Łączniki Bighead
Łączniki Bighead są albo zatapiane w tworzywach sztucznych lub kompozytach albo są bezpośrednio przyklejane do powierzchni. Znajdują one zastosowanie w takich branżach jak transport, budownictwo, motoryzacja, przemysł morski, lotnictwo i kolej.
 
 
Łączniki wciskane
Łączniki wciskane nadają się idealnie do niezawodnego i trwałego mocowania bardzo cienkich i lekkich elementów. Łączniki umieszczone w otworze montażowym w obrabianym elemencie wypierają materiał w obrębie krawędzi otworu w specjalne wycięcie w trzpieniu łącznika, nie powodują przy tym żadnych uszkodzeń ani odkształceń po drugiej stronie elementu.

Właściwości/zalety:
 • Wysoka obciążalność także w przypadku cienkich blach o grubości od 0,5 mm
 • Nie wymagają specjalnego przygotowania otworu
 • Nie wymagają korekty gwintu
 • Nadają się idealnie także do powierzchni powlekanych
 • Wysoka dokładność pozycjonowania
 
 
 
Youtube Xing Linkedin Facebook Twitter blog RSS